Säteilysuojalasit

Säteilysuojalasit ovat lyijypitoisia laseja. Lyijy absorboi säteilyn ja muuntaa sen lämmöksi.

Säteilysuojalaseja käytetään röntgenlaitetilojen suojauksessa sekä teollisuudessa.